Huidige temperature
6,00 °
Huidige windkracht
3 Bft
Huidige windvlagen
4 Bft

Toertochten rondom Alkmaar

Bij een toertocht wordt op een ontspannen manier een wat langere afstand afgelegd; ongeveer 15 tot zo'n 45 kilometer. Onderweg kun je vaak op meerdere plekken ergens aanleggen. Bijvoorbeeld voor een picknick, een terrasje of om gewoon even genieten van de natuur. Met elkaar maak je afspraken over wie en wanneer roeit en wie stuurt. Onderweg kun je wisselen. Dat kan op het water of langs de kant bij een aanlegplaats. 

Rondom Alkmaar kunnen prachtige toertochten worden geroeid. Het gebied is heel gevarieerd, waardoor er allerlei verschillende soorten routes zijn. Alle routes starten en eindigen bij de ARZV in Alkmaar. Geplastificeerde kaarten van alle routes zijn beschikbaar. Andere dingen die je nodig hebt als je op pad gaat, zoals pikhaken, peddels, landvasten en een tonnetje met reparatiespullen liggen voor liggen voor je klaar in een speciaal voor toertochten bestemde kast, in de middelste loods.

Alkmaarse Grachtentocht (12 km): een tocht door de binnenstad van Alkmaar,
Bergermeertocht (20 km): een tocht door de Bergermeerpolder: een mooi weidegebied. Je roeit langs langs de duinenrand van de Schoorlse Duinen. 
Schermermeertocht (35 km): gaat via het NoordHollands Kanaal naar Schermerhorn en langs Ursem weer terug,
Mijzerpoldertocht (30 km): een tocht door de Noord-Hollandse Mijzenpolder, ten oosten van Alkmaar. 
Heerhugowaardtocht (35 km) en het rondje Waarland (30 km) kunnen geroeid worden wanneer de sluizen open zijn, meestal van half april tot half oktober,
Ook kun je in die tijd roeien in het Rijk der duizend eilanden. Je moet dan voor 10 uur de sluis gepasseerd zijn en tussen 16.00 en 17.00 uur weer terug door de sluis.

In heel Nederland zijn schitterende tochten te roeien. De midweekroeiers gaan geregeld op bezoek bij andere verenigingen om daar een toertocht te roeien. Alle ARZV'ers kunnen hier aan deelnemen. De data en locaties zijn terug te vinden op de activiteitenkalender en worden aangekondigd in de DigiRee en het mededelingenbord in de hal. Wil je zelf of met je team op pad? Op het online platform Toer! staat heel veel informatie over het toerroeien. Je vindt er ook routes en aankondigingen voor georganiseerde tochten.

Andere verenigingen zijn van harte welkom om de wateren rondom Alkmaar te verkennen. Meer informatie over de mogelijkheden om een boot te lenen, is hier te vinden.  

Karakter van de tocht:
Een roeitocht door de oude grachten van Alkmaar, langs de Waag, mooie grachtenpanden en buitenplaatsjes. Het is een tocht van ca. 12 kilometer. Onderweg zijn er verschillende aanlegmogelijkheden in de stad. De tocht bevat veel lage, smalle bruggetjes; veel 'slippen' en 'vallen' dus. Goede stuurmansskunsten zijn vereist. 

Vanaf het vlot roei je langs de molens naar het Noord-Hollands kanaal. Op de splitsing ga je stuurboord uit.
Bij het politiebureau houd je bakboord aan (Afgesneden Kanaalvlak). Volg het water naar bakboord. Het is een scherpe bocht met een lange brug. Zorg dat je wat vaart hebt voor je de brug onderdoor gaat. Volg de Singelgracht tot je aan bakboord De Lamoraalsluis ziet, hier ga je in.
Via de Lindengracht kom je uit op de Oudegracht. Na drie bruggen moet je sterk stuurboord de Baanbrug onderdoor om op de Baangracht te komen. Op de splitsing steek je schuin stuurboord uit de Blekerskade op.
Op de Blekerkade houd je stuurboord aan. Zo roei je een rondje tot je bij de Lyceumbrug komt, daar ga je stuurboord uit.
Op de splitsing gaan je stuurboord uit. Na de Popmansbrug en de Wolfbrug kom je op vrij smal water de woonboten en riet.
Aan het eind hiervan ga je de Boombrug onderdoor en gaan bakboord uit het Noord-Hollandskanaal op.
Je volgt de bocht naar stuurboord (let op het pontje!), houdt de Accijnstoren bakboord en ga daarna bij de eerst volgende brug bakboord uit.
Je roeit het Luttik Oudorp op. Aan het eind ga je stuurboord, uit langs het bekende Waagplein. Iedere vrijdagochtend van april tot oktober is hier de kaasmarkt. Roei vervolgens  langs het Biermuseum en ga daarna stuurboord uit het kanaal op en meteen naar bakboord de Kwakelkade op.
Als je het water volgt, kom je weer terug bij de ARZV. 

Vanaf het clubhuis SB uit; na vier bruggen SB uit het Noordhollands kanaal op. Hierna voetgangersbrug, Texelse brug en spoorbrug. Bij de telecomm.toren BB uit onder een lange, lage en smalle brug door (duiker). Op de driesprong, (eilandje in het midden), rechtdoor (Bergerringsloot). Aan SB een waterzuiveringsinstallatie en aan BB de wijk Bergermeer. We negeren een zijvaart naar BB en passeren een brug. Meteen na deze brug, dus voor de voetbrug, aan BB aanleggen voor een pauze in het mininatuurgebied "De Viaanse Molen". NIET aanleggen bij de molen zelf!
 
Nu komen we in het echte polderland van de Bergermeer met duinen op de achtergrond. Na "bruggehoofd" op de driesprong BB uit in westelijke richting, Op de volgende driesprong weer BB uit (bijna alle sloten aan stuurboord lopen dood). Na enige tijd zien we aan BB de eerste bunkers. Na een bocht weer een brug en aan SB een molen. Aan SB ligt Bergen. Na een kronkelend stuk vaart een voetbruggetje. Hierna de eerste vaart BB uit. LET OP!!! Dit is een heel smal vaartje, je bent er voorbij voordat je het weet. We negeren een sloot aan SB en krijgen bunkers aan BB. We passeren een bruggetje dat naar de Philisteinse Molen aan SB leidt. We negeren een molenslootje aan SB. Na nog een bunker aan BB komt nu een groepje bunkers aan SB. Op de viersprong BB uit. Na enige tijd een voetbrug met aan SB een molen zonder wieken. Daarna weer een smalle en lage brug met een bunker aan BB.
 
We naderen Alkmaar en roeien tussen volkstuinen door. Na een fietsbrug en een molen aan BB wordt het water iets smaller. Na een voetbrug een bocht naar SB. Hier kunnen we aan SB wal aanleggen voor de PICKNICK. We hebben toestemming van de gemeente om dit veld te gebruiken. Indien nodig, verwijzen naar de heer Potter van de sector sport en beheer. Hierna varen we de stad weer in. Eerst een voetbrug en een verkeersbrug. Daarna nog twee bruggen. Meteen na de tweede een viersprong, waar we BB uit moeten. Op deze viersprong ligt een buis waar zand doorheen geperst wordt. Deze buis ligt hier zo diep, dat we er overheen kunnen varen. Aan BB zien we hem weer aan de oppervlakte. We volgen de Houtvaart en komen na twee bruggen en een molen aan SB weer bij het eilandje van de heenweg. Hier SB uit, doorvaren naar het Noordhollands Kanaal en weer SB uit. Van hieruit kunnen we de kortste weg terugvaren naar de ARZV (zie heenweg).
 
Een kleine stadsrondvaart kan ook: Na de Texelsebrug voorbij het politiebureau scherp SB uit. Aan het eind BB uit onder de (zeer lage) brug door. We volgen de Singelgracht. Na een brug en een grote bocht naar BB gaan we BB uit via een smalle doorgang (Lamoraalsluis) de binnenstad in (Lindegracht en Oude Gracht). We passeren 7 bruggen, allemaal smal en sommige ook laag. Na de zevende brug een scherpe bocht naar BB (woonschepen) en dan onder de allerlaagste brug door het Noordhollands kanaal weer op. Ga NIET meteen BB uit maar neem de tweede gracht aan BB, (Luttik Oudorp). Aan het einde SB uit, aan BB ligt het Waagplein en iets verder het Biermuseum alias Cafe "De Boom", We varen door en gaan SB uit het Noordhollands Kanaal op. Daarna meteen weer BB uit en terug naar de ARZV.
 
LET OP!!! DEZE TOCHT KAN BIJ HARDE WIND GEVAARLIJK ZIJN VOOR HET MATERIAAL VANWEGE DE VELE BRUGGEN WAARVAN DE MEESTE SMAL EN/OF LAAG ZIJN.

Vanaf de Roeiersroef beginnen we in oostelijke richting te varen (dus BB uit). Bij het kruispunt SB het kanaal Omval-Kolhorn op. Bij de driesprong rechtdoor het Noordhollands kanaal op.
 
We roeien het N.H.-kanaal af tot het Alkmaardermeer (pas op voor de kabelpont vlak voor het meer). Voor de Schermertocht volgen wij het kanaal (richting BB) en gaan vervolgens bij de driesprong SB uit richting De Woude (zie bijgevoegde kaart). De Woude is een leuke plek om koffie te drinken. Na de koffie roeien we weer dezelfde weg terug tot aan de driesprong. Daar gaan we SB uit het N.H.-kanaal weer op. We gaan de brug onderdoor en bij de volgende driesprong:
 
a) Voor de korte tocht BB uit de Sohermerringvaart op en via Driehuizen en Grootschermer, op de driesprong rechtuit, richting Ursem. Verder roeien bij c). De Schermer is omstreeks 1634 drooggemalen door 52 molens. Hiervan zijn er nog 12 over. Er was "getrapte bemaling", d.w.z. steeds 3 molens achter elkaar. In Groot-Sohermer kan e.v. de beeldentuin van Nico Jonk worden bezocht.
 
b) voor de langere tocht SB uit het kanaal volgen, Bij de volgende kruising bij Spijkerboor gaan we BB uit de Beemsterringvaart op. De Beemster was een groot meer van 7160 ha. en is in 5 jaar van 1608 tot 1612 drooggemalen door zo'n 40 molens. Na een halfuurtje roeien komen we langs De Rijp waar voor de dorstigen onder ons wel weer wat te drinken zal zijn. De Rijp is het geboortedorp van Jan Adriaansz. Leeghwater (1575-1650), waterhouwkundige, molenmaker, klokkegieter en bouwmeester. Het dorp is rijk geworden door haring- en walvisvangst in de 15e eeuw toen het nog aan de Zuiderzee lag. Na de koffie roeien we verder naar Schermerhorn. Aan BB de Eilandspolder met veel water- en weidevogels. Bij Schermerhorn gaan we na de tweede hrug BB uit. We roeien nu op het Zwet. Bij de volgende driesprong gaan we SB uit de Schermerringvaart op richting Ursem.
 
c) We zitten nu weer op dezelfde route als de korte tocht. Even voor Ursem gaan we bij de driesprong rechtuit en via Rustenburg en Oterleek richting Oudorp. Ook bij Rustenburg kan wat gedronken worden in café-restaurant De gouden Karper. Na Oterleek krijgen we nog één kruising waar we rechtdoor roeien de Hoornse Vaart op, waar we al gauw aan SB de Roeiersroef zien waar misschien koffie of een frisse dronk klaar staan .

KARAKTER:
EEN ROEITOCHT OM DE MIJZERPOLDER HEEN VAN CIRCA 30 KM MET VERSCHILLENDE RUST MOGELIJKHEDEN. EEN RUSTIGE TOCHT MET WEINIG PLEZIERVAART, LANGS POLDERLANDSCHAPPEN, MOLENS, EN DOOR KLEINE DORPJES.
 
De tocht begint bij de roeivereniging "ARZV", van daaruit 400 meter oostelijk naar het kruispunt roeien.
Het kruispunt oversteken richting de Huigenbrug (gaat een autoweg overheen). Onder de brug door de Huigenvaart op richting Oterleek.
Bij Oterleek aan SB-zijde ligt de meelmolen "De Otter"(anno 1900), onder de hefbrug van Oterleek roeien richting Rustenburg. Hier onder de G. Veldmanbrug door (een rustpauze is hier mogelijk bij café "De Gouden Kaper" dagelijks open van 10.00 uur tot 23.00 uur)
Rechtdoor naar Ursem
Na het passeren van de kerk en de Ursemmerbrug BB-uit de Ursemmervaart op. Onder de Jan Vetsbrug door (na circa 10 minuten roeien ligt aan BB-zijde Café Halfweg: Walingsdijk 30 072-5021264 zondag open vanaf 12.00 uur en verder dagelijks open).
Rechtdoor onder de Fennisserbrug en dan vlak daarna op de driesprong SB-uit de Beemster ringvaart op richting Schermerhorn.
In Schermerhorn bij splitsing SB aanhouden het Zwet op. Voor de brug is aan BB-zijde een aanlegplaats, van daaruit achter de kerk is een café (Café 's Lands Welvaren, achter de kerk, Westeinde 2 072-5021203 maandag gesloten).
Onder de Zwetbrug door. Bij de driesprong SB-uit de Schermerringvaart op richting Ursem. Bij Ursem BB aanhouden de Huigenvaart op.
Nu steeds maar rechtdoor roeien (langs Rustenburg, Oterleek), onder de Huigenbrug door (let op de rechterdoorgang is afgesloten!!), kruispunt oversteken dan nog 500 meter terug naar de ARZV aan SB-zijde.

Voor vertrek de openingstijden van de Roskamsluis en de sluis bij Rustenburg nagaan in de Watersportalmanak (ANWB) of telefonisch opvragen.
 
Vanaf de loods van de A.R.Z.V. 400 meter in oostelijke richting.
Bakboord uit het kanaal Alkmaar-Kolhorn op richting Nollenbrug.
Richting spoorbrug, aan bakboord molen en scheepswerf.
Na de Broekhornerbrug stuurboord uit langs OSSA.
Richting Langebalkbrug.
Roskamsluis, aan bakboord staat "de Buizerd", hier kunnen we aanleggen.
Aan bakboord krijgen we een meertje genaamd 't Waardje, dan bocht volgen naar stuurboord richting Waarlandsbrug.
Spoorbrug, Rolpaalbrug, stuurboord uit, onder de twee bruggen door de Westerlangereis op.
Nu komen we op het Verlaat en bij café-restaurant het Wapen van Nederland.
S.v.p. niet aanleggen bij de achtertuintjes, er zijn in de omgeving wel andere plekken te vinden (bijvoorbeeld aan de overkant).
Brug Oude Niedorp, op driesprong (2 bruggen) stuurboord uit de Korte Langereis op.
Veenhuizen (brug), aan bakboord molen, scherp bakboord uit, ronding vaart naar stuurboord volgen (brug en aan bakboord een molen).
Brug Berkmeer voorbij voetbrug aan stuurboord café de Rietvogel (helaas verkocht en gesloten). Spoorbrug en daarna 2x verkeersbrug.
De Draai (Heerhugowaard) met aan stuurboord een "party-house", aan bakboord een molen bij de brug, brug Hensbroek.
Eventueel voor de sluis afmeren achter Restaurant de Gouden Karper en anders na de sluis stuurboord uit de Huigenvaart op en daar afmeren.
Onder de brug door (aan bakboord 3 strijkmolens) rechtuit naar Oterleek. Hefbrug onderdoor met aan bakboord de korenmolen de Otter, Huigenbrug, viersprong oversteken, dan zijn we weer op de Hoornse Vaart.
 
En daar is dan weer aan stuurboord de loods van de A.R.Z.V.

KARAKTER:
EEN ROEITOCHT OM WAARLAND VAN CIRCA 28 KM MET VERSCHILLENDE RUST MOGELIJKHEDEN. EEN ROEITOCHT MET EEN SLUIS, DOOR SMALLE WATEREN, LANGS POLDERLANDSCHAPPEN, MOLENS, EN DOOR KLEINE DORPJES.
 
Omdat in deze roeitocht 1 sluis aanwezig zijn, kan deze tocht geroeid worden in de periode van 16 oktober t/m 16 april op maandag t/m vrijdag. Op de overige dagen zijn de sluizen gesloten. In de periode van 16april t/m 16 oktober zijn de sluizen op wisselende tijden open.
Minimaal 1 dag voor vertrek de openingstijden van de Roskamsluis nagaan. Deze openingstijdenzijn te vinden op de website van ARZV.
 
Vanaf de loods van de A.R.Z.V. 500 meter in oostelijke richting.
BB- uit het kanaal Alkmaar-Kolhorn op richting Nollenbrug.
Richting spoorbrug, aan bakboord molen en scheepswerf Bijvoets.
Na de Broekhornerbrug stuurboord uit langs roeivereniging OSSA.
Langs de molen aan bakboord zijde, richting Langebalkbrug. De Langebalkbrug onderdoor richting de 1ste sluis, de Roskamsluis. Direct voorbij ligt aan bakboordzijde café "de Buizerd", hier kan je aanleggen.
Verderop aan bakboord krijgen we een meertje genaamd 't Waardje, dan bocht volgen naar stuurboord, Waarlandsbrug, Spoorbrug onderdoor. Bij de driesprong BB uit de Boomerwaal op, onder de weelbrug door richting het dorp Zijdewind.
In Zijdewind een brug onderdoor en daarna de spoorbrug en de Ringsloot op. Een smalle kronkelende sloot volgt, twee bruggen onderdoor. Bij de splitsing BB-uit.
 
Je kan hier ook rechtdoor richting Dirkshorn. Je moet dan wel nog drie lage bruggen onderdoor. In Dirkshorn kan je aanleggen en een café bezoeken.
 
Hier volg je de Ringsloot verder. Na vijf bruggen kom je weer op op het meertje 't Waardje.
Steek het meertje over richting de Roskamsluis. Na de sluis de route terug volgen naar ARZV.