Er geldt momenteel een vaarverbod.
Het vaarverbod vanwege windkracht 7 of meer werd op 21-10-2021 om 16:37:25 afgekondigd.
Huidige temperature
11,00 °
Huidige windkracht
6 Bft
Huidige windvlagen
7 Bft

Vertrouwenspersoon

Het bestuur vindt het belangrijk dat iedereen zich binnen de ARZV Roei veilig voelt, zowel fysiek als mentaal. Het is aan alle leden om daar een bijdrage aan te leveren. Als er toch sprake is van ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie of racisme, Dan kunnen leden zich wenden tot onze vertrouwenspersoon: Petra Brasz.

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Eventueel kan de vertrouwenspersoon ook fungeren als bemiddelaar. Vaak kan een gesprek al veel verhelderen en je helpen daarna zelf een oplossing te vinden.  De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij niet over je melding mag spreken tenzij je hierom hebt gevraagd. Er gebeurt dus niets waar je niet zelf mee hebt ingestemd. Hierop zijn twee uitzonderingen. De eerste is wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit. De andere uitzondering is wanneer de vertrouwenspersoon, in samenspraak met de voorzitter, oordeelt dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste redmiddel is om direct gevaar voor de melder of andere leden te voorkomen. Petra is vanuit haar werk gewend om met gevoelige informatie om te gaan.

Op de Ledenlijst zijn de contactgegevens van Petra te vinden.