211227-logo
 

Wedstrijdbepalingen AA Race

De wedstrijd wordt gehouden onder de reglementen van de KNRB. Hieronder zijn enkele elementen hiervan expliciet uitgelicht.
 
1. Te water laten en oproeien
Volg bij het te water gaan de aanwijzingen op van de vlothonden. Alle boten dienen voor het sluiten van het vlot
Als een ploeg te laat vertrekt of te laat bij de start aan komt, kan de starter besluiten deze ploeg uit te sluiten of als laatste van het veld te starten.
 
Houd bij het oproeien stuurboordswal.
 
2. Oplijnen
Bij de start staan aligneurs die u op startvolgorde in het veld neerleggen. Iedere ploeg volgt de aanwijzingen die gegeven worden op, om zo een vlotte start te garanderen.
 
3. Voorstart en start
Zowel de voorstart als de start zijn gemarkeerd. Op aanwijzen van de aligneurs gaat een ploeg naar de voorstart en daarna naar de start. De start is vliegend met een startverschil van 15 seconden tussen de ploegen. Tussen twee divisies wordt een startverschil van 1 tot 3 minuten gelaten.
 
4. Bruggen
Het parcours telt twee bruggen. Na ca. 1 kilometer passeer je de spoorburg. Ca. 500 meter daarna volgt de Nelson Mandelabrug. Bij deze bruggen geldt een inhaalverbod vanaf 200 meter voor het bruggat. Dit punt is gemarkeerd met twee stokken in het water. Er wordt toezicht gehouden door baancommissarissen. Alle ploegen dienen de aanwijzingen op te volgen. Het inhaalverbod geldt tot het eind van het remmingwerk na het bruggat.
 
5. Oplopen en passeren

  • De oplopende ploeg is vrij haar koers te kiezen.
  • De opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg daadwerkelijk vrij is haar koers te kiezen.
  • De oplopende ploeg mag haar voorrangsrecht echter niet misbruiken door een opgelopen ploeg in een dusdanige positie te dwingen dat haar het roeien onmogelijk wordt gemaakt of anderszins de opgelopen ploeg in een gevaarlijke situatie te brengen.
  • De opgelopen ploeg dient in ieder geval te wijken vóórdat de voorsteven van de oplopende ploeg op gelijke hoogte is gekomen met de achtersteven van de opgelopen ploeg.
  • Veiligheid en sportiviteit geven bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag bij de wijze waarop zij elkaar bejegenen in een situatie waarin opgelopen wordt.


6. Finish
De finish is vlak voor de Nollenburg. Aan bakboordzijde ligt het finishschip, met daarop de tijdwaarnemers. Na de finish moeten alle boten direct doorvaren, zodat de finishlijn vrij blijft. Na ca. 100 meter is er een kruispunt waar voldoende ruimte is om uit te roeien en even bij te komen.

7. Protesten
Protesten worden kenbaar gemaakt door het opsteken van de hand als teken van protest. Vervolgens meld je je maximaal een half uur na de finish bij het wedstrijdsecretariaat. Het is noodzakelijk dat de verenigingsvertegenwoordiger of ploegvertegenwoordiger aanwezig is en blijft gedurende de afhandeling van het protest. Voor een vlotte afhandeling dient de verenigingsvertegenwoordiger of ploegvertegenwoordiger er op toe te zien dat de verenigingsvertegenwoordigers of ploegvertegenwoordigers waartegen geprotesteerd wordt ook aanwezig dan wel bereikbaar zijn.
De wedstrijdleider, kamprechter en eventuele baancommissaris zullen een oordeel vormen over het protest en uitspraak doen. Deze uitspraak is onherroepelijk.

8. Aansprakelijkheid
Uiteraard doet ARZV Roei haar uiterste best om ongelukken en calamiteiten te voorkomen. Echter, zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade aan boten van deelnemers of door bezoekers of deelnemers aan de wedstrijd aan lijf of goed. Iedereen neemt deel en bezoekt op eigen risico de wedstrijd.

Alle deelnemers aan de wedstijd moeten een KNRB-wedstrijdcontract hebben ondertekend.
 
9. Afwijking van de bepalingen
Van de hierboven omschreven bepalingen moet worden afgeweken voor zover de eisen van goed zeemanschap en sportiviteit dit onder bijzondere omstandigheden vereisen.


211227-logo

ADRESGEGEVENS

ARZV Roei
​Beverdam 1
1822 AA Alkmaar
siraterces.[antispam].@roei.arzv.nl

o-1dtdoi8tc1ot1uth19lr1baqnli7