211227-logo
 

Toerroeien

Bij het toerroeien ligt het accent op trainen op kracht en afstand, zodat deelgenomen kan worden aan Toertochten.
In de zomerperiode wordt er elke maand een Toertocht georganiseerd. Hetzij in het gebied van de ARZV, of in het gebied van een andere roeivereniging in de regio Noord-Holland én daarbuiten.
De data en locaties zijn terug te vinden op de activiteitenkalender en worden aangekondigd op het mededelingenbord in de hal.

Alle leden van de vereniging kunnen inschrijven en deelnemen aan deze Toertochten.

Trainen voor Toerroeien

Het Midweekroeien leent zich uitstekend voor het trainen voor Toerroeien. Daarnaast kunnen ploegen ook zelf trainen voor langere afstanden.

Midweekroeien

Het Midweekroeien vindt plaats op de dinsdag- en vrijdagochtend. Iedereen met een basispermissie kan mee, zonder zich vooraf aan te melden.

Er wordt meestal zo’n 16 kilometer geroeid. In principe bij alle toegestane weeromstandigheden.
De Midweekroeiers verzamelen even voor 9.00 uur. Dan wordt gezamenlijk de bootindeling gemaakt, afhankelijk van het aantal roeiers en hun wensen. Er wordt geroeid tot ongeveer 11 uur.
 Na afloop is er natuurlijk koffie.

Recreatief roeien

Voor alle roeiers die zich niet willen verbinden aan Wedstrijden of het Toerroeien is er bij de ARZV alle gelegenheid om op eigen manier te genieten van de prachtige roeisport. Na het afroeien van de basispermissie kan iedere roeier van de ARZV zijn/haar eigen weg zoeken en vinden. Recreatief roeien betekent alleen of samen met gelijkgestemden een boot afschrijven en genieten van de tijd op het water, op het moment dat jou uitkomt en met de afstand die jou past.

Trainen als ploeg

Roeiers die niet kunnen aansluiten bij het Midweekroeien, maar wel langere tochten willen maken, kunnen zelf een ploeg vormen en zelfstandig hun kilometers maken. Zij bepalen zelf hun dag, frequentie, route en duur van de tocht. Indien zij zich voldoende getraind voelen kunnen ze zich aansluiten bij de Toertochten die worden georganiseerd.

Meer informatie:  reot.[antispam].@roei.arzv.nl


211227-logo

ADRESGEGEVENS

ARZV Roei
​Beverdam 1
1822 AA Alkmaar
siraterces.[antispam].@roei.arzv.nl

o-1dtdoi8tc1ot1uth19lr1baqnli7