211227-logo
 

Historie

In 1910 richtten 9 Alkmaarders de Alkmaarsche Roei- en Zeilvereniging op. Kartrekker was de heer De Lange. In de tijd dat hij in Amsterdam woonde en werkte, roeide hij bij ‘De Hoop’. Terug in Alkmaar miste hij zijn sport. Hij maakte zich sterk voor een algemene watersportvereniging. De Lange vond 8 medestanders. Samen richtten zij de Alkmaarsche Roei- en Zeilvereniging op. Op 18 april 1910 werd een oprichtingsvergadering in gebouw 'De Unie' aan de Koorstraat in Alkmaar georganiseerd. Vanaf dat moment was de ARZV een feit. De vereniging stond open voor mannen én vrouwen uit het eigen ‘milieu’.

De eerste vloot

Er was 1.600 gulden nodig om een botenhuis te bouwen, geschikt voor 5 wherries (roeiboten), een tjotter (zeilboot) en twee kleedkamers. De gemeente stelde de locatie beschikbaar op het schiereiland bij het Afgesneden Kanaalvlak. Twee bestuursleden stelden hun eigen zeilboot ter beschikking aan andere leden van de vereniging, die in het jaar van oprichting uit 30 leden bestond.

Moeilijke start voor de roeiers

Toch bleek het niet gemakkelijk om het roeien te faciliteren. De onderhoudskosten waren te hoog. In 1919 werden de wherries en het ‘schuitenhuis’ verkocht. De zeilers bleven over. Enkele jaren later, in 1926, werd er een lening afgesloten. Met dat geld werden nieuwe boten gekocht en een nieuw botenhuis gebouwd. De vereniging groeide vanaf dat moment weer.

Verhuizing zeilafdeling

De locatie op het Afgesneden Kanaalvlak werd te klein om de hele vereniging te huisvesten. De zeilers verkasten naar het Alkmaarder Meer. In Akersloot werd een nieuw onderkomen gebouwd. De vereniging zorgde voor de bouwmaterialen. De gemeente betaalde de lonen van de werklozen die in opdracht van de gemeente aan de slag moesten. In 1936 was de opening.

ARZV in oorlogstijd

Waar de Duitsers aan het begin van de oorlog het sporten nog stimuleerden, kwam daar later verandering in. Voor Alkmaar en omgeving gold een vaarverbod. Daarna volgde een vordering van buitenboordmotoren. Het ledenaantal dook omlaag, vooral van de roeiafdeling. Na de oorlog was het voor de roeiers lastig om nieuwe leden te trekken. Het materiaal en de locatie waren sterk verouderd. Er was geen kantine en alleen maar koud water.

Nieuw onderkomen roeiafdeling
In de jaren ’60 worden de eerste plannen voor een verhuizing van de roeiafdeling bedacht. In de loop der jaren passeren verschillende locaties de revue. Uiteindelijk werd in 1974 besloten tot een verhuizing naar de huidige locatie aan de Beverdam in Alkmaar. In 1978 werd begonnen met de bouw en op Hemelvaartsdag in 1979 was de feestelijke opening.

Afdelingen zelfstandig

In de jaren ’70 en ’80 werden vele discussies gevoerd over de structuur van de vereniging en de mate van financiële verbondenheid van de roei- en zeilafdeling. In 1987 werd besloten de financiën te scheiden, zodat beide afdelingen financieel onafhankelijk van elkaar werden. Er werd een hoofdbestuur in het leven geroepen en beide afdelingen kregen een eigen bestuur. Deze structuur werkte goed en beide afdelingen zetten meer en meer hun eigen koers uit. In 1993 werd een eerste onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een juridische splitsing. In 2007 was dit een feit.

Tradities

Oude gebruiken blijven we doen, her en der wat aangepast aan de huidige tijd. Zo is er iedere eerste zaterdagmiddag van het nieuwe jaar een nieuwjaarsreceptie voor alle leden. Het bestuur maakt op die bijeenkomst het Lid van het Jaar bekend; een lid die een bijzondere bijdrage levert aan de vereniging.

Nieuwe boten worden gedoopt, voordat ze het water op gaan. Het dopen gebeurt door degene die de naam van de boot heeft bedacht, met water uit de Hoornse Vaart; ons roeiwater. Alle leden kunnen namen aandragen en een selectie daarvan wordt vervolgens in stemming gebracht. De meest gekozen naam, komt op de boot te staan.

Ook organiseert ARZV Roei ieder jaar drie wedstrijden. Allereerst is er een jeugdwedstrijd voor de jeugd en junioren uit Noord-Holland. In april staat de AA Race op het programma, al sinds 1984. Het is een achtervolgingsrace over een parcours van 4 kilometer. Tot slot organiseren we jaarlijks de Noord-Holland Tocht; een roeimarathon van 70 kilometer door de provincie. In 2019 werd deze tocht voor de 23ste keer georganiseerd.


211227-logo

ADRESGEGEVENS

ARZV Roei
​Beverdam 1
1822 AA Alkmaar
siraterces.[antispam].@roei.arzv.nl

o-1dtdoi8tc1ot1uth19lr1baqnli7