211227-logo
 

Vertrouwenspersoon

Het bestuur vindt het belangrijk dat iedereen zich binnen de ARZV Roei veilig voelt, zowel fysiek als mentaal. Het is aan alle leden om daar een bijdrage aan te leveren. Als er toch sprake is van ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie of racisme, Dan kunnen leden zich wenden tot onze vertrouwenspersoon: Petra Brasz.

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Eventueel kan de vertrouwenspersoon ook fungeren als bemiddelaar. Vaak kan een gesprek al veel verhelderen en je helpen daarna zelf een oplossing te vinden.  De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij niet over je melding mag spreken tenzij je hierom hebt gevraagd. Er gebeurt dus niets waar je niet zelf mee hebt ingestemd. Hierop zijn twee uitzonderingen. De eerste is wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit. De andere uitzondering is wanneer de vertrouwenspersoon, in samenspraak met de voorzitter, oordeelt dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste redmiddel is om direct gevaar voor de melder of andere leden te voorkomen. Petra is vanuit haar werk gewend om met gevoelige informatie om te gaan.

Petra is bereikbaar via de mail: noosrepsnewuortrev.[antispam].@roei.arzv.nl. Mail die naar dit mailadres wordt verzonden wordt rechtstreeks doorgestuurd naar het mailadres van Petra en is op geen enkele wijze in te zien door (bestuurs)leden van de vereniging.

 


211227-logo

ADRESGEGEVENS

ARZV Roei
​Beverdam 1
1822 AA Alkmaar
siraterces.[antispam].@roei.arzv.nl

o-1dtdoi8tc1ot1uth19lr1baqnli7