211227-logo
 

Commissies

Algemene zaken 

Koen Elbers    voorzitter

Petra Brasz,  vertrouwenspersoon

Klaas Bakker, veiligheidscoördinator

 

Financiën en leden

Peter Lechleitner penningmeester

Kascommissie

Marga Engel, ledenadministratie

 

Materiaal en Onderhoud

Frans Braak  Commissaris 

Materiaalcommissie:

Annemarie Bloemers

Daan Jansen

Pieter de Vries

Wim Blackstone

Koos Poldervaart

Frans Braak, coördinator botenwagen

Tuinonderhoud

Jacqueline van der Feen

Jos Kunst

Martin Uijldert

Jeugdbestuur

Siebren van der Sluis, voorzitter

Amara Hoes, secretaris

Tom Weerheijm, Spelcommissaris

Mijntje Marees, Voedselcommissaris

Pien Eijskoot, Penningmeester

Toerroeien en evenementen 

Liesbeth van Gool-Leer, coördinatie toerroeien/midweek

Patricia Idsinga, Noord-Holland Tocht

Jurriën van 't Hoff, coordinator bar

Stefan Schotanus, magazijnbeheer

Evenementen:

Jesse Timmerman

Aaron Smit

Michiel Eijskoot, uitwisseling Bath

Koen Elbers

Opleiding en vrijwilligers

Jos Boom, commissaris 

Susan Laros, coordinator instructie 18+ 

Mark Warmer, afroeicommissie

Janneke Blackstone-Eijskoot

Otto de Vries

Nel Kingma

Gabrielle Albers

Bart Udo

Jeugd & Junioren 

Coordinator instructie & begeleiding jeugd en junioren

Koen Elbers

coordinator wedstrijden jeugd en junioren 

Anneloes Russell-van der Zee

begeleiding

Michiel Eijskoot

wedstrijden

Frank Al

Handen aan de Boot

Mark Warmer

Anneloes Russell-van der Zee

Arthur Luiten, Klim-in-je-skiff

Annemarie Bloemers, vaardigheidsproeven

Annelies Zuid

Wedstrijden

Frank Al   commissaris

Danielle Smit, wedstrijd secretariaat

Frank Al, clubkleding

Frank Al, wedstrijdleider AA Race

Marieke Eg

Marloes Strengholt

Koen Elbers, wedstrijdleider DiNHo

Bart Udo, organisatie

Communicatie en PR

Patricia Idsinga, commissaris

Bart Udo, coördinatie webbeheer

Wim de Jong, fotograaf

Mads Ottenbros, fotograaf

Jesse Timmerman, eindredactie OPSLAG

Bram Swart, voorzitter archiefcommissie

Truus de Vries

Fred Goedhart

Bram Swart

Han Mous,  beheer foto archief


211227-logo

ADRESGEGEVENS

ARZV Roei
​Beverdam 1
1822 AA Alkmaar
siraterces.[antispam].@roei.arzv.nl

o-1dtdoi8tc1ot1uth19lr1baqnli7