211227-logo

Commissies

Algemene zaken 

Koen Elbers    voorzitter

Petra Brasz,  vertrouwenspersoon

Bart Udo, veiligheidscoördinator

 

Financiën en leden

Peter Lechleitner penningmeester

Kascommissie

Marga Engel, ledenadministratie

 

Materiaal en Onderhoud

Frans Braak  Commissaris 

Materiaalcommissie:

Frank Demmendal

Annemarie Bloemers

Daan Jansen

Pieter de Vries

Wim Blackstone

Koos Poldervaart

Frans Braak, coördinator botenwagen

Tuinonderhoud

Saskia Luijbe

Jacqueline van der Feen

Jos Kunst

Martin Uijldert

Jeugdbestuur

Siebren van der Sluis, voorzitter

Amara Hoes, secretaris

Tom Weerheijm, Spelcommissaris

Mijntje Marees, Voedselcommissaris

Pien Eijskoot, Penningmeester

Toerroeien en evenementen 

Melusine Koning  commissaris

Liesbeth van Gool-Leer, coordinatie toerroeien/midweek

Ingrid Groot, coordinator toerroeien/midweek

Michelle Bakker, Noord-Holland Tocht

Jurriën van 't Hoff, coordinator bar/evenementen

Stefan Schotanus

Jesse Timmerman

Aaron Smit

Michiel Eijskoot, uitwisselingen

Koen Elbers

Opleiding en vrijwilligers

Wim de Jong   commissaris 

Erna Molenaar, coordinator instructie 18+ 

Marcel van Deursen, coordinator instructie 18+

Mark Warmer, afroeicommissie

Marjan van der Laan

Janneke Blackstone-Eijskoot

Otto de Vries

Nel Kingma

Gabrielle Albers

Bart Udo

Jeugd & Junioren 

Coordinator instructie & begeleiding jeugd en junioren

Jelle Jonker

coordinator wedstrijden jeugd en junioren 

Anneloes Russell-van der Zee

begeleiding

Michiel Eijskoot

wedstrijden

Frank Al

Handen aan de Boot

Mark Warmer

Nel Kingma

Anneloes Russell-van der Zee

Arthur Luiten, Klim-in-je-skiff

Bart Udo

Annemarie Bloemers, vaardigheidsproeven

Annelies Zuid

Wedstrijden

Frank Al   commissaris

Danielle Smit, wedstrijd secretariaat

Frank Al, clubkleding

Frank Al, wedstrijdleider AA Race

Marieke Eg

Marloes Strengholt

Koen Elbers, wedstrijdleider DiNHo

Bart Udo, organisatie

Communicatie en PR

Gerdi Meyknecht   commissaris

Bart Udo, coordinatie webbeheer

Wim de Jong, fotograaf

Mads Ottenbros, fotograaf

Karin Steltenpool, eindredactie Digiree

Marcel van Deursen, journalist

Gerdi Meyknecht, redacteur

Erick Wegener Sleeswijk, voorzitter Archiefcommissie

Truus de Vries

Fred Goedhart

Bram Swart

Han Mous,  beheer foto archief


211227-logo

ADRESGEGEVENS

ARZV Roei
​Beverdam 1
1822 AA Alkmaar
siraterces.[antispam].@roei.arzv.nl

o-1dtdoi8tc1ot1uth19lr1baqnli7