211227-logo
 

ALV najaar 21

Geplaatst op 31-10-2021  -  Categorie: Openbaar  -  Auteur: Bart Udo

8 NOVEMBER ALGEMENE LEDENVERGADERING. AANVANG 20.00 IN DE ROEF.

 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen.
 4. Ingekomen Stukken.
 5. Notulen ALV 13 april 2021.
 6. Meerjarenbegroting 2022-2024 ( met voorstel aanpassing contributie)
 7. Benoeming Commissie van Toezicht. Herkiesbaar: Fred Goedhart, StefanSchotanus en   Roger van Kuijen.
 8. Wijziging statuten conform eis WBTR (wet bestuur toezicht rechtspersonen)
 9. Bestuur:
  1. Michelle Bakker, Commissaris Recreatief Roeien, treedt af, niet herkiesbaar
  2. Wim de Jong, Commissaris Opleiding en Vrijwilligers, treedt af, herkiesbaar.
  3. Hinne den Engelsen, secretaris, treedt af, herkiesbaar.
  4. Melusine Koning, kandidaat voor de functie Commissaris Recreatief Roeien.
 10. Meerjaren botenplan ( stand van zaken na intermezzo vorig jaar tgv Covid-19).
 11. Presentatie nieuwe website ARZV ( stand van zaken op dit moment)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting door de voorzitter

   *De onderliggende stukken (notulen ALV 13 april 2021, meerjaren begroting 2022-2024, statutenwijziging en botenplan ) staan op de site: Mijn Roei/Clubdocumenten/tabje 2021.

   *Statutenwijziging is slechts mogelijk bij aanwezigheid van 3/4 van de leden, die dan met 3/4 meerderheid voor het voorstel stemmen.In de praktijk zal dit niet haalbaar zijn, hetgeen betekent dat er een tweede ALV wordt uitgeschreven na 14 dagen, maar binnen 90 dagen, waarbij de eisen voor het quorum vervallen.

   *In kader voorschriften Rijksoverheid, onderschreven door zowel KNRB als NOC-NSF, geldt dat het bestuur de aanwezige leden controleert op een corona toegangsbewijs (CTB).

   * Vragen over de vergadering kunnen per mail toegestuurd worden (ieor-siraterces.[antispam].@arzv.nl)

                                                                    Hinne den Engelsen, secretaris ARZV.

       211227-logo

   ADRESGEGEVENS

   ARZV Roei
   ​Beverdam 1
   1822 AA Alkmaar
   siraterces.[antispam].@roei.arzv.nl

   o-1dtdoi8tc1ot1uth19lr1baqnli7